Siparişİptal Etme/Cayma Hakkı:

Siparişinizya da siparişinizde bulunan bir ürün için iptal talebinizi, ilgili siparişfaturası basılana dek iletebilirsiniz. Talep kontrol edildiğinde faturasıbasılmamış ya da iptal sonrası bedeli ödenmeyen bir hizmetten yararlanma durumu(kampanya indirim limitinin altına düşülmesi, kargo bedava limitinin altınadüşülmesi, indirimli ürün alım limitinin altına düşülmesi vb.)  yoksaişleminiz olumlu sonuçlanacaktır. 

Ücretiadeniz sipariş durumunuz İptal Edildi göründüğünde eş zamanlı olarakgerçekleşmektedir. Kartınıza yansıması bankadan bankaya değişebilmekle birliktebirkaç gün içinde gerçekleşmekte olup, detaylı takibini bankanızdansağlayabilirsiniz.

Siparişinfaturası basılmış ise iptal işlemi yapılamayacaktır. Bu durumda, aşağıdaistisnaları belirtilen haller dışında kargo tarafından getirilen siparişiteslim almamanız veya teslim alarak İADE/CAYMA prosedürünü yerine getirmenizhalinde de iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

Siparişİptal Etme/Cayma Hakkı Prosedürü:

TüketicininKorunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ, Mesafeli SatışSözleşmesi’nden 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin vecezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkısüresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; malteslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafındanbelirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ,sözleşmenin kurulmasından malın teslimi tarihini takip eden 14(On dört) günlüksüre içinde belirtilen şartlara haiz olmak üzere cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrıayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafındanbelirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. Birden fazla parçadan oluşanmallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişininson parçayı teslim aldığı gün,
 3. Belirli bir süre boyunca malındüzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİtarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esasalınır.

Ancakaşağıda cayma hakkının istisnaları sayılmış olup, özellikle Kurban ürünüalan müşterilerimiz için; Müşteri, iş bu şartları ve mesafeli satışsözleşmesini onaylaması ile 27 Kasım 2014 Tarih, 29188 Sayılı Resmi Gazete’ deyayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Caymahakkının İstisnaları Başlıklı 15. Maddesi gereği; KURBANIN, niteliği itibariylegeri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan bir gıdaürünü olması, Kurban’ın hem süreli bir işlem olması hem Müşteri talebineistinaden alınan sipariş gereği temin ve 3. Kişilere de taahhütlerdebulunulması nedeni ile cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder.

İade içinyapmanız gerekenler sırasıyla aşağıdaki gibidir;

İadeedeceğiniz ürünü faturanız ve iade formunuz ile birlikte ArasKargo’ ya veya İnternet sitesinden görülen anlaşmalı kargoşirketlerine ücretsiz olarak teslim edebilirsiniz.

E-ticaretsayfamızdan alınan ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış,bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Siparişinizintamamı iade olacaksa faturanızın her iki nüshasını da siparişinizde sizdekalacak ürünler varsa, sadece ilk nüshasını göndermeniz yeterlidir.

Mağazalardaniade ya da değişim ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirilememektedir.

İadegönderiniz depomuza ulaştıktan sonra 7(yedi) iş günü içerisinde ücret iadenizsağlanmaktadır.

*Haftasonları ve resmî tatil günleri iş günü değildir.

İadegönderisinin hatalı adrese ulaşması sonucu, depomuza teslimat süresideğişebilir.

İade süresigönderimi sağladığınız tarihten itibaren değil, depomuza ulaştığı tarihtenitibaren başlar.

İadegönderisi sizin tarafınızdan gerçekleştirildiği için gönderimi sağladığınızkargo firmasından/şubesinden takip numaranızı siz talep edebilirsiniz.

Bu numaraile gönderi takibi ve teslimat tarihini kontrol edebilirsiniz.

Ücretiadeniz gerçekleştiğinde üye mail adresinize bilgi maili gönderimisağlanmaktadır.

 • İade edilmek istenen ürün ilebirlikte orijinal fatura, irsaliye (Tüketici’ de bulunan bütün kopyaları)ve iade sebebini de içeren bir dilekçe gönderilmesi gereklidir.
 • Ürün seçiminde uyumsuzlukproblemi yaşanabilecek ürünler için, teknik destek alınması ve devamındauygun ürünün tespiti ile sipariş verilmesi gerekmektedir.
 • Gizli ayıplar dışında ürün iadetaleplerinin, ürünün Müşteri tarafından teslim alınmasından itibaren 14(Ondört) gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

İadelermutlak surette ürünün orijinal kutusu ve/veya ambalajı ile birlikteyapılmalıdır. (Orijinal kutu/ambalaj, eğer teslimat aşamasında mevcutsa ürününkendi kutusu ya da ambalajıdır. Siparişinizin teslim edildiği koli değildir.)

TÜKETİCİaşağıdaki şartlara sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Çabuk bozulabilen veya sonkullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 2. TÜKETİCİ’nin istekleri veyakişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.(Örn. (perde ve benzeri ölçü verilerek alınan, tüketici’ ye özel imaledilen ya da dikilen ya da satışa arzındaki durumu Tüketici talebineistinaden değiştirilen, kişiye özel uyarlanan ürünler)
 3. Fiyatı finansal piyasalardakidalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcınınkontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesisağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkinsözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başkaürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarailişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonraambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halindemaddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarfmalzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamındasağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimineilişkin sözleşmeler.
 8. Elektronik ortamda anında ifaedilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallarailişkin sözleşmeler.
 9. Cayma hakkı süresi sona ermedenönce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkinsözleşmeler.
 10. Orijinal kutusu/ambalajıbozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı yırtılmış, farklı birkutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj üzerine kargoetiketi/gönderi yada sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış ve/veyaambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı yazılmışkoli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini/tekrarsatılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangibir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcıdan kaynaklanmayannedenler ile başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olanvb. ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İadeİşlemleri

Yukarıdabelirtilen şartlara uyan iade talebi hususunda Tüketici;

 • Ürünün orijinal ambalajınınhasar görmesini önleyecek şekilde (ürün, fatura irsaliye vb. ile birlikte)“Sağlam bir mukavva kutunun ya da benzeri ambalaj ya da KargoŞirketinden temin edilecek uygun nitelikte Kargo ambalajı içine koyarak Sipariş.Market’infatura/irsaliye üzerinde yazılı iade adresine gönderilecek,
 • Usulüne uygun iade Sipariş.Market’eulaştığında, talep İade bölümü tarafından incelenecek,
 • İade sebebi ve ürünün durumu dadeğerlendirilerek gerek duyulur ise ürün, yetkili servisine ya datedarikçi firmaya test/kontrol amacı ile gönderilecek,
 • Tüketici/Müşteri iade talebi,yukarıda belirtilen şartlara ve ilgili yasal mevzuata uygun ise iadeişlemi/süreci başlatılacaktır.
 • İade süresi 3(üç)-7(yedi) günarasında değişmektedir. İade departmanı tarafından incelenen iade içinMüşteri/Tüketici ile irtibat sağlanarak, tercihine göre yeni ürün gönderimi,para iadesi işlemlerinden biri gerçekleştirilir. İş bu iade işlemlerikapsamında belirtilen koşulları sağlamayan iade talepleri kesinlikle kabuledilmeyecek/alınmayacaktır ve Müşteriye/Tüketici’ ye iade edilecektir.

TÜKETİCİ’nin“Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ,Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİarasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamındauygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin, SATICI ileimzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındakiAnında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’ni otomatikman SONAERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ’nin, Anında/Mesafeli Alışveriş KredisiSözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş KredisiSözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş KredisiSözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesigerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gerekenbildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ileTÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI’nın hiçbir sorumluluğudoğmayacaktır.

AdıSoyadıE-mailTarihİmza/Onay