MADDE 1 – TARAFLAR 

1.1 – SATICI

ÜnvanıSipariş.Market A.Ş. (Bundan sonra Sipariş.Market veya SATICI olarakanılacaktır)
Eposta Adresi[email protected]

1.2 – ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
Eposta adresi


MADDE 2 – KONU
 

İşbu sözleşmenin konusu, TÜKETİCİ’ nin https://www.siparis.market internet sitesinden, elektronikortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilenürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin KorunmasıHakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerininsaptanmasıdır.

ÖNEMLİ: SATICI’ nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgilitaahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususlarıngerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICIstoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdekisatışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem yadainternette oluşacak gecikmeler yada Müşteri’ nin alışveriş yapması aşamalarındaortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile Mükerrer sipariş yada son kalanstok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stokürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değerietkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Tüketici’ yegönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp yada benzeri ürününTüketici’ ye gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık vebenzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerinortaya çıkması ve sair SİPARİŞ.MARKET’den kaynaklanmayan sebeplerle stok ileilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürünün temin/teslim edilmemesi hallerindenherhangi birinin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ’ ye bilgi verilerek siparişiptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslimedilmemesinden SİPARİŞ.MARKET SORUMLU OLMAYACAK, bu hususta herhangi biryükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışındaTüketici’ ye ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İş bu sözleşme konusu Ürün Nitelikleri ve Teslim/Karho Masraflar

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, SatışBedeli, Ödeme Şekli, Teslim adresi, teslimat şekli ve Teslimat(kargo) ücretiile sair Ürün nitelikleri, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklaması

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi


Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde, 
dijitaliçeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’ nınbildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangidonanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin yukarıda yer almayanbilgiler satın alınan ürünün www.siparis.market ‘de satışa sunulduğu sayfadakitanıtım içeriğinde yer almaktadır. Ancak her durumda, genel olarak kabuledildiği üzere, aksini belirten bir açıklama yok ise Elektronik cihazlar vedijital içeriklerin sıvı ile temasından kaçınılması ve elektromanyetikortamlardan uzak tutulması gerektiğini Tüketici kabul ve taahhüt etmiştir.

3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı (taksit sayısı)taksitli işlem (Aşağıdaki Şart ve açıklamaları okuyunuz.Sözleşmeye onay vermeniz durumunda bu şartlar geçerli olacaktır.) 
· 
Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaçtaksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

  • · Bankanızkampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde birtaksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir, buhususlarda SİPARİŞ.MARKET’ un herhangi bir sorumluluğu ya da katkısıbulunmamaktadır. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir veşirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda bankatarafından kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir, bu açıdan bu hususlarile ilgili anlaşmazlıklarda Bankanıza müracaat etmeniz gerekmekte olupşirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yasal muhatabolarak Bankanın kabul edildiğini tüketici onaylamaktadır.
  • · Kredikartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedinebölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Bankataksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarakdağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanızinisiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredikartları ile yapılması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrütfaizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlüktebulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgilihükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamındauygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisiolan TÜKETİCİ’ ye sağlanması nedeniyle, TÜKETİCİ, ilgili faiz oranlarını vetemerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini,yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ileilgili hükümlerin Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Anında/Mesafeli AlışverişKredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

3.4- SATICI, ürün ile ilgili bilgileri, ürün bedellerini, ödemeşartlarını vade ve taksitlendirme, teslimat ve benzeri hususları,Müşteri/Tüketici tarafından sipariş verilmesinden sonra ya da önce değiştirmehakkına sahip olup, sipariş edilen ürüne (Sadece bu sipariş ile sınırlı olmaküzere bu değişikliklerin herhangi bir etkisi olmayacaktır. TÜKETİCİ, ticarikoşullar dairesinde ortaya çıkacak SATICI tarafından gerçekleştirilecek,sipariş verilmeden önce veya sipariş verildikten sonra herhangi bir nedenleyapılacak indirim ve zamlara itiraz yada bedel iadesi yada kendisine ekstra birayrıcalık tanınması hususunda talep hakkı olmadığını, sipariş vermeden önceyada siparişi verdikten sonrasında ürün ile ilgili ortaya çıkacak olumluhususların iş bu sözleşmede yer alan siparişe uygulanmasını talepedemeyeceğini, TÜKETİCİ siparişinin sadece ait olduğu ürün ve sipariştarihindeki şartlar dairesinde değerlendirileceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

4.1- Paketleme, kargo ve teslim masrafları TÜKETİCİ tarafındankarşılanmakta olup, aksi SİPARİŞ.MARKET tarafından belirtilmemiş ise ürünbedeline dahil değildir. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına, ayrı bir şekildefaturada gösterilerek eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketiaracılığı ile, TÜKETİCİ’ nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslimedilecektir. Kargo ücretinin ürün satış detayları ve fiyat kısmından kontroledilmesi ve bedelin onaylanması halinde artık bu bedelin de kabul edilmişsayılacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ürün bedeli ve Teslimat ücretleri yukarıda belirtilmiş olup, bu belirtilenücret dışında TÜKETİCİ’ den herhangi bir taşıma bedeli talep ve tahsiledilmeyecektir.

ANCAK; SİPARİŞ edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasındayada sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sairsebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harçtahakkuku ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecekbedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde,TÜKETİCİ lehine ve aleyhe olan hususların SİPARİŞ.MARKET tarafından uygulanmasızaruri olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden TÜKETİCİsorumlu olacaktır. Bu tür hallerde diler ise TÜKETİCİ, sipariş sevk öncesi yada sevkiyat sonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMAhakkını kullanabilecektir.

4.2- Mal/hizmet, TÜKETİCİ’ nin sipariş formunda, eğer siparişformunda adres belirtilmemiş ise üye olurken belirtmiş olduğu adresinde,kendisine ya da kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere yada ürünün siparişaşamasında ayrıca ismini belirtmiş kişiye ve adrese teslim edilecektir. Teslimhususunda detaylar yukarıda 3.1. Maddede yer almaktadır.

4.3- Ürünün taşımasını yapacak KARGO Şirketi ve Kargo takipNumarası ayrıca TÜKETİCİ üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundakibölümde görülebilecek olup TÜKETİCİ teslimat adresi dahil ilgili hususlarısipariş sonrası takip ve kontrol edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda TÜRKİYE CUMHURİYETİsınırları için yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ileyerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani MÜŞTERİ’ ye veyagösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün,tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise TÜKETİCİ/MÜŞTERİ,ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibibilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Teslimanında TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmamasıyada bu kişilerin ürünün teslim almaması/kabul etmemesi durumunda dahi SİPARİŞ.MARKETedimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bunedenle, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslimalmamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

4.4- TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce,kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb.hasarlı ve ayıplı, siparişe aykırı mal/hizmeti kargo şirketinden teslimalmayarak iade edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu,ürün ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonramal/hizmetin özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ ye aittir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI 

5.1- TÜKETİCİ’ nin Siparişin, oluşturulmasını takiben , hiçbirhukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın CAYMA HAKKINI Kullanmasıhususunda www.siparis.market adresindegerekli açıklama ve yönlendirme yapılmış olup Tüketici bu hususları incelemişve sipariş aşamasında CAYMA HAKKI BİLDİRİMİNİ okuyarak onay vermiştir.

5.2- Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ,Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçegöstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Ancak SİPARİŞ.MARKET’ da Müşterilerimiz, Siparişini teslim aldığı gündenitibaren 14(Ondört) gün süresince iade ve mesafeli satışsözleşmesinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmeninkurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’ nin veyaTÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicininveya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketicitarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığısözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişininilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkınkullanıldığının; İnternet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlümektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış sözleşmesindebelirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, ürün yada ambalajı zarargörmeksizin, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarınınçıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazadabelirtilen KARGO Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Buhakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ yeteslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağıörneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasınıtakip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ ninbanka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili bankanezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

5.3- TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğiniseçmesi halinde, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin, Anında/Mesafeli Alışveriş KredisiSözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ/MÜŞTERİ arasındakiAnında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul,beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin SATICI ile imzaladığı işbuMesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/MesafeliAlışveriş Kredisi Sözleşmesi’ni otomatikman sona erdirmeyecektir. TÜKETİCİ’nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için caymatalebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreleriçerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde öngörülenusule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veyageç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ileilgili SATICI’ nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

5.4- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Mal/Hizmetler; 

TÜKETİCİ aşağıdaki şartlara sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz veSATICI’ dan talepte bulunamaz:

a. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecekmalların teslimine ilişkin sözleşmeler.

b. TÜKETİCİ’ nin istekleri veya kişisel ihtiyaçlarıdoğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. (Örn. (perde ve benzeriölçü verilerek alınan, tüketici’ ye özel imal edilen ya da dikilen ya da satışaarzındaki durumu Tüketici talebine istinaden değiştirilen, kişiye özeluyarlanan ürünler)

c. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarakdeğişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlereilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucuunsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygunolmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereğiayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibikoruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijitaliçerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete vedergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

i. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’ nin onayı ileifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

j. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinalkutu/ambalajı yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş,kutu/ambalaj üzerine kargo etiketi/gönderi yada sair bilgiler ayrıcayapıştırılmış ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazıyazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik değerini/tekrarsatılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa kullanılmış, herhangi bir şekildehasar verilmiş, herhangi bir şekilde Satıcıdan kaynaklanmayan nedenler ilebaşka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan vb. ürünleriniadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 6 – CAYMA ÜRÜN İADESİ HALİNDE BEDEL İADE PROSEDÜRÜ:

6.1- Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığınailişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde,varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tümödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6.2- TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya dasiparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakemheyeti yada Mahkeme kararları ile TÜKETİCİ’ ye bedel iadesine karar verilendurumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtildiğişekildedir.

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaçtaksit ile aldıysa Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini aynı sayıda taksitleyapmakta olup bu hususta SATICI’ nın herhangi bir müdahale hakkıbulunmamaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödediktensonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların TÜKETİCİ’ nin kredikartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesiiçin talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarınaBanka tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğutaksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa heray karta 1 (bir) iade olacak şekilde yansıyacak ve TÜKETİCİ, iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesindeödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarındandüşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmışolduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, biriade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatap bankaya bildirerek yapacakolup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlüolduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakitolarak ödeme yapılamaması sebebi ile SATICI sorumlu tutulamaz. Kredi kartınaiade, SATICI’ nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Bankatarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.Sözleşmenin ve dolayısı ile siparişin onayı bu şartların kabulü şeklindeyorumlanır.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiğihesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adınaolması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.SATICI bankaya ürünbedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Bankaile yapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ ye nakit para ile doğrudan/eldenödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatapbankaya bildirerek yapacak olup,SATICI ilgili tutarı Banka’yanakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuzprosedür gereğince TÜKETİCİ’ ye nakit olarak ödeme yapılamaması sebebi ileSATICI sorumlu tutulamaz.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) Alışveriş Kredisi ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’ nin belirttiğihesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adınaolması şarttır) havale ve/veya EFT şeklinde yapılacaktır. SATICI bankaya ürünbedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Kredi yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ileyapmış olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI,bir iade işlemi söz konusu olduğunda İADE’ yi muhatap bankaya bildirerekyapacak olup,SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsubenödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğinceTÜKETİCİ’ ye nakit olarak ödeme yapılamaması sebebi ile SATICI sorumlututulamaz.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

TÜKETİCİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halindekart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesiçerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumdailgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretiniTÜKETİCİ’ den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’ nin borcundan dolayıtemerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayısatıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1- TÜKETİCİ, www.siparis.market internetsitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibiolduğunu ve sipariş aşamasında ÖN BİLGİLENDİRME FORMU, CAYMA BİLDİRİMİ ve iş busözleşmeye elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve bu şekilde siparişingeçerli hale geldiğini beyan ve kabul eder.

8.2- Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30(otuz) güniçerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tümsorumluluk SATICI’ ya, teslim edildikten sonra ise bu sözleşmede belirtilenistisnalar dışında TÜKETİCİ’ ye aittir.

8.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, sipariştebelirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarıile teslim edilmesinden sorumludur.

8.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeninbedelinin TÜKETİCİ’ nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından herhangi birnedenle iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabuledilir. Banka tarafından iptal halinde zarar ve sair hususlarda TÜKETİCİmuhatabı BANKA’ dır.

8.5- Ürünün tesliminden sonra TÜKETİCİ’ ye ait kredi kartınınTÜKETİCİ’ nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksızveya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finanskuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, TÜKETİCİ’ nin kendisineteslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ ya gönderilmesi zorunlu olup, buhalde SATICI ürün teslim etme taahhüdü geçersiz hale gelecektir.

8.6- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayanürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında veşartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkiliservise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI’ ya gönderilebilir, butakdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır ancak herhangi birayıp bulunmaması yada TÜKETİCİ’ den kaynaklı nedenler ile servis yada parçabedeli tahakkuku halinde SATICI bu gönderim ve servis bedellerinin tamamınıödemiş olması şartı ile talep etme yada TÜKETİCİ’ ye ödeme yapması hususunubildirme hakkına sahiptir.

8.7- 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iadeişlemlerinin yapılabilmesi için TÜKETİCİ’ ye gönderilmiş FATURA’ nın ve var iseek formun gerekli bölümlerinin doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ yaürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

8.8- Ev ve araba satışlarında ürünün toplam bedeli, ilgiliKampanya Şartlarında belirtilen tutarlardır. Bu satışlar, toplam bedelinSatıcı’ya ödenmesi tapu ve/veya noter ve/veya trafik tescil müdürlüğü nezdinderesmi işlemlerin tamamlanmasıyla gerçekleştirilecektir. Sözleşmede belirtilentutar, ön ödeme tutarıdır. Ön ödeme tutarı toplam satış bedelinden mahsupedilir. Bu tür ürünler için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli SatışSözleşmesi, satış vaadi içeren bir ön protokol niteliğindedir. Bu kapsamdacayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki satış vaadi içeren önprotokolün doğasına uygun olmayan hükümler bu ürünler için geçerliolmayacaktır. 

MADDE 9 – ANLAŞMAZLIKLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER

9.1- Tüketici Siparişe ilişkin herhangi bir konuda şikayetininolması halinde yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.siparis.market internetsitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SİPARİŞ.MARKET’e ulaşarakşikayetini iletebilecektir.

9.2- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda TÜKETİCİ doğrudanyerleşim yerinin bulunduğu veya TÜKETİCİ işleminin yapıldığı yerdeki TüketiciSorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. Gümrük ve TicaretBakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlardâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmaklagörevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe TÜKETİCİ hakemheyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olanillerdeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindekiil TÜKETİCİ hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası,Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il TÜKETİCİ hakemheyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasıolarak tespit edilmiştir.

9.3- www.siparis.market sitesindeyer alan Ürün ile ilgili açıklamalar ve alışveriş hususundaki bilgilendirmeler,TÜKETİCİ tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, Önbilgilendirme formu, Cayma Hakkı Bilgilendirmesi, Ürün Faturası, irsaliye,kargo teslim fişleri, banka kayıtları ve sair ticari kayıtlar geçerli delil veiş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

MADDE 10 – SON HÜKÜMLER

10.1- İZİN VE MUVAFAKATLER

TÜKETİCİ, her zaman iptal etme hakkı olduğunu bilerek aşağıda yer alanhususları kabul ve beyan eder.

SİPARİŞ.MARKET tarafından halen satışı yapılan ve ileride satışıyapılacak ürünler ile ilgili özel indirim ve kampanyalar ile çeşitliürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili tanıtım/pazarlama/ Ticari faaliyetlerkapsamında; SİPARİŞ.MARKET’ dan, TARAFIMA SMS Gönderilmesine,e-mail gönderilmesine, SİPARİŞ.MARKET’ un, TARAFIMA Telefon, SosyalMedya (Facebook, İnstagram, Twitter vb.) üzerinden mesaj ve Sesli Mesaj yoluile ulaşmasına/arama yapmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

SİPARİŞ.MARKET tarafından, üye olurken, alışveriş yaptığımdayada sair herhangi bir şekilde tarafımdan vermiş olduğum kişisel bilgilerimin6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaişlenmesine(kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilirhâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibiveriler üzerinde yasal mevzuat ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilen hertürlü işleme) onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Dilediğim zamanda bubilgilerimin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi hususunda taleptebulunduğumda talebimin itirazsız ve kayıtsız şartsız yerine getirileceğibilgisi verilmiş olup, bu husus SİPARİŞ.MARKET tarafındangaranti edilmiştir.

TÜKETİCİ tarafından verilen izinlerin Geri alınması

Üye/Müşteri; İş bu izin/muvaffakatname kapsamında, SİPARİŞ.MARKET ’a verdiği izin/onay/muvafakatleri kısmen yada tamamı ile iptal etmek,bilgilerinin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesini talep etmesidurumunda; [email protected]e-mail adresine e-posta gönderebilir veya https://www.siparis.market adresindemevcut linki kullanabilir ve başvuruya istinaden talep doğrultusunda işlemgerçekleştirilecektir.  

10.2- TÜKETİCİ, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satışfiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, stok yetersizlikleri vs. satışa konumal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibiolduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasındamal/hizmeti sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade,cayma mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabulhususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder.

10.3- ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve iş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin herhangi birinin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve SİPARİŞ.MARKETherhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup TÜKETİCİ bu hallerde ürününteslimini talep edemeyecektir. Siparişin verilmesi ile TÜKETİCİ işbusözleşme ve eklerinin tüm düzenleme ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ben TÜKETİCİ/MÜŞTERİ olarak, İşbu 10(on) genel maddedenibaret MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ nde belirtilen tüm hususları, aşağıda yeralan tarihte okudum, anladım, serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettimve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim.

TÜKETİCİ SATICI
Sipariş.Market