İş bu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve SİPARİŞ.MARKET herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup, detaylı incelenmesi ile herhangi bir sorun ya da anlaşılamayan bölümün olması halinde Müşteri hizmetleri ile görüşerek onay vermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ: SATICI’ nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem yada internette oluşacak gecikmeler yada Müşteri’ nin alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile Mükerrer sipariş yada son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Tüketici’ ye gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp yada benzeri ürünün Tüketici’ ye gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair SİPARİŞ.MARKET’den kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar yada ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ’ ye bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden SİPARİŞ.MARKET SORUMLU OLMAYACAK, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Tüketici’ ye ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

SATICI BİLGİLERİ

0 216 630 11 10

Ünvanı www.siparis.market (Bundan sonra SİPARİŞ.MARKET veya SATICI olarak anılacaktır)
Eposta Adresi bilgi@siparis.market

MÜŞTERİ/TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
Eposta Adresi


1- ÜRÜN GENEL BİLGİLERİ

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Adedi, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim adresi, teslimat şekli ve Var ise Teslimat(kargo) ücreti ile sair Ürün nitelikleri, aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir. Kargo ücreti (tahakkuku halinde) toplam ödenecek bedeli eklenecektir. Onaylamadan öncenin Tablonun tarafınızdan incelenmesini rica ederiz.

Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde, dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’ nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin yukarıda yer almayan bilgiler satın alınan ürünün online.Sipariş.Market.com.tr ‘de satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır. Ancak her durumda, genel olarak kabul edildiği üzere, aksini belirten bir açıklama yok ise Elektronik cihazlar ve dijital içeriklerin sıvı ile temasından kaçınılması ve elektromanyetik ortamlardan uzak tutulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Ödemenin Banka Ödeme araçları ile Yapılması: Ödeme şekli ve planı aşağıda yer alan tabloda belirtilmekte olup, peşin yada taksitli yapılan alışverişte Banka ödeme araçları kullanılmış ise Tüketici Bankası tarafından ayrıca SİPARİŞ.MARKET’in sağladığı taksit sayısından daha fazla taksit hakkının tüketiciye sunulması yada peşin alımlarda taksit hakkı sağlanması, TÜKETİCİ’ ye ekstra sağlanan haklar ile ilgili faiz, vade farkı ve sair muhatap BABKA olup, SİPARİŞ.MARKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SİPARİŞ.MARKET ürün satış aşamasında sağladığı haklar ve ürün arz şartları ile sınırlı olmak üzere Tüketici’ ye karşı sorumludur.

Ürün Açıklaması

Özellikle Kurban ürünü alan müşterilerimiz için; Müşteri, iş bu şartları ve mesafeli satış sözleşmesini onaylaması ile 27 Kasım 2014 Tarih, 29188 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin Cayma hakkının İstisnaları Başlıklı 15. Maddesi gereği; KURBANIN, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan bir gıda ürünü olması, Kurban’ın hem süreli bir işlem olması hem Müşteri talebine istinaden alınan sipariş gereği temin ve 3. Kişilere de taahhütlerde bulunulması nedeni ile cayma hakkını kullanamayacağını kabul eder. 

Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kişi
Fatura Adresi

Müşteri/Tüketici tarafından belirtilen şartlar yerine getirilerek sipariş edilmiş ürünler 30(otuz) gün içerisinde SATICI tarafından tedarik edilerek Müşteri’ ye ulaştırılacaktır.

2- SİPARİŞ VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER:

Ürün siparişleri, ürünün seçilmesi, web adresinde bulunun özellikleri üzerinden sipariş formunun doldurulması, ödeme seçeneklerinin belirlenmesi, ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI ve işlemin tamamlanması açısından ödemenin kredi kartı, eft ya da havale ile yapılması gerekmektedir.

SİPARİŞ edilen ürün ile ilgili olarak, sipariş aşamasında yada sipariş sonrasında meydana gelebilecek yasal değişiklikler ve sair sebepler ile ortaya çıkacak KDV artışı, Ek vergilendirme, bandrol, harç tahakkuku ve sair Kamu Kusurum ve Kuruluşlarına ödenmesi/iletilmesi gerekecek bedeller ile ilgili olarak mevzuat gereği meydana gelecek değişikliklerde, TÜKETİCİ lehine ve aleyhe olan hususların SİPARİŞ.MARKET tarafından uygulanması zaruri olup, bunlar nedeni ile ortaya çıkabilecek ek bedellerden TÜKETİCİ sorumlu olacaktır. Bu tür hallerde diler ise TÜKETİCİ, sipariş sevk öncesi ya da sevkiyat sonrasında bu sözleşmede ve yasal mevzuatta belirtilen İPTAL/CAYMA hakkını kullanabilecektir.

3- ÜRÜN TESLİMİ

Ürünün taşımasını yapacak KARGO Şirketi ve Kargo takip Numarası ayrıca TÜKETİCİ üyelik sayfasında yer alan siparişler hususundaki bölümde görülebilecek olup TÜKETİCİ teslimat adresi dahil ilgili hususları sipariş sonrası takip ve kontrol edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30(otuz) günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani MÜŞTERİ’ ye veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise TÜKETİCİ/MÜŞTERİ, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır. Teslim anında TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ya da teslim alacak kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SİPARİŞ.MARKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4- CAYMA HAKKI

Siparişinizi, oluşturmanızın ardından 1(bir) saat içerisinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olmaksızın sanal mağaza üzerinden iptal edebilirsiniz. Siparişlerim menüsüne gelerek Siparişinizin içinde yer alan ‘’İptal Talebi Yap’’ butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir.

Ücret iadeniz sipariş durumunuz İptal Edildi göründüğünde eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Kartınıza yansıması Bankadan bankaya değişebilmekle birlikte birkaç gün içinde gerçekleşmekte olup, detaylı takibini bankanızdan sağlayabilirsiniz.

Eğer, ‘’İptal Talebi Yap’’ butonunuz aktif değilse, 1(bir) saatlik süreniz dolmuş demektir. Bu durumda iptal yapılamayacaktır ancak Kargo tarafından getirilen siparişi teslim almamanız veya teslim alarak aşağıda detayları belirtilen İADE/CAYMA prosedürünü yerine getirmeniz halinde de iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sipariş İptal Etme/Cayma Hakkı Prosedürü:

Tüketicinin Korunması Hakkında Mevzuat gereği TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’ nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının; İnternet sitesi veya faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış sözleşmesinde belirtilen şartlar dairesinde kullanılmaksızın, ürün yada ambalajı zarar görmeksizin, ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şartları bir arada gerçekleşmek üzere sanal mağazada belirtilen KARGO Şirketi aracılığı ile ücretsiz olarak iadesi yeterlidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ ye teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

Cayma Hakkı hususunda detaylı bilgilendirme için lütfen İptal İade koşullarını okuyunuz.

5- TÜKETİCİ/ALIŞVERİŞ KREDİSİ KULLANILMASI HALİNDE CAYMA HAKKI VE SAİR HUSUSLAR

TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ/MÜŞTERİ arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ/MÜŞTERİ’ nin SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ’ nin, Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI’ nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

6- TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI:

Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya siparişle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.siparis.market internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SİPARİŞ.MARKET’e iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca, şikayet başvurularınızı doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.).

7- YASAL DAYANAK

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Tüketici, belgeyi imzalamadıkça veya web adresi üzerinde elektronik ortamda onaylamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU, aşağıda yer alan tarihte, 6502 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ve ilgili mevzuat ile buna uygun olarak düzenlenmiş MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca düzenlenmiştir.

Ben TÜKETİCİ/MÜŞTERİ olarak, İşbu 7(yedi) genel maddeden ibaret ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’ nda belirtilen tüm hususları okudum, anladım, serbest iradem ile gayri kabili rücu kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim, yükümlülüklerini taahhüt ettim.

Adı Soyadı
E-mail
Tarih
İmza