İNTERNET SİTESİ/MOBİL SİTE/MOBİL UYGULAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

Sözleşmenin Tarafları:

İş bu Sözleşme;

a) www.siparis.market internet sitesi üzerinden faaliyette bulunan (bundan böyle sözleşme içerisinde “SİPARİŞ.MARKET” olarak kısaltılacaktır) ile

b) …………(Adres)…………………. Adresinde mukim, ……………(Ad-Soyad)………………………………., www.siparis.market internet sitesine, Mobil Siteye, Mobil Uygulamaya üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (bundan böyle sözleşme içerisinde “Üye” olarak kısaltılacaktır) arasında mutabakat ile kabul edilmiştir. www.siparis.market olarak belirtilen hususlar dahil aşağıda yer alan düzenlemelerin tamamı Mobil Site ve Mobil Uygulamalar dahil tüm sanal platformlar için geçerli kabul edilmiş olup, Üye bu hususu iş bu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme www.siparis.market internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde SİPARİŞ.MARKET tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması, Üyenin dilediği zamanda bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere iş bu sözleşmenin onaylanması sureti ile verdiği telefon ve e-mail bilgilerine SİPARİŞ.MARKET tarafından ürün ve hizmet tanıtım, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususlarını düzenlemektedir.

3. Sözleşmenin Hükümleri:

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

www.siparis.market web sitesinden veya mobil internet sitesinden veya SİPARİŞ.MARKET mobil uygulamalarından işlem yapan, bülten, kampanya ve tanıtım ve benzerinin gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler(isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb…) müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında, sadece SİPARİŞ.MARKET bünyesinde kullanılmakta ve SİPARİŞ.MARKET tarafından işlenmektedir. SİPARİŞ.MARKET, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır. (Bakınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları)

Ayrıca, SİPARİŞ.MARKET’ e ait olan www.siparis.market web ve mobil sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.siparis.market ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

SİPARİŞ.MARKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini (Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen ya da tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde koruyacaktır. SİPARİŞ.MARKET’ un kişisel verilerin korunması hususunda sorumluluk ve taahhütlerini, kişisel verilerin korunması politikalarını okumanızı rica ederiz. 

3.2. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, SİPARİŞ.MARKET aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi SİPARİŞ.MARKET tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece SİPARİŞ.MARKET, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

3.3. SİPARİŞ.MARKET, www.siparis.market web sitesi ya da Mobil site ya da Mobil uygulama adreslerini ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında üye bilgilerini de yeni İnternet sitesi, mobil uygulama, mobil siteye taşıma hakkına da sahiptir.

3.4. SİPARİŞ.MARKET, İnternet sitesi, Mobil site, Mobil uygulama vb. yer alan sanal mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan yada müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ile yükümlü olmayacaktır. Sanal mağaza dışındaki mağazalar ile sanal mağazada yer alan ürünler stok ve nitelik bakımından farklılık gösterebilir. Sistemsel hata, yoğun üye talepleri ve sair nedenler ile stokta görünen ürünün, stok yetersizliği nedeni ile temin ve Üye’ ye sevkinin gerçekleştirilememesi durumunda Üye, SİPARİŞ.MARKET, Üye menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğinden ve stoku bulunan ürünü zaten Üye aleyhine bir husus olmaksızın sevk etmekten kaçınmayacağından, stok yetersiz/temin edilmeyen bu ürün ile ilgili olarak kendisine bedel iadesi yapılmasını, ürünün temin edilmesini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.5. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak www.siparis.market web adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

3.6. SİPARİŞ.MARKET, iş bu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sitemini çeşitlendirebilir, farklı taahhütler altında farklı nitelikli üyelikler ihdas edebilir (GOLD üyelik, PLATİNYUM üyelik yada sair değişik adlar altında), iş bu sözleşme tarafı üye’ ye verilmiş haklardan, üyelik özelliklerinden daha geniş nitelikli, daha farklı özellikli, ayrıcalıklar, indirim hakları içeren, ücretli yada sair taahhütlere havi üyelik çeşitleri ihdas edebilir ve 3. Kişilere bu haklar Üye’ ye ayrıca bir bildirim olmaksızın verilebilir. Bu halde Üye’ nin rızası olmaksızın üyeliği ücretli olarak ya da sair taahhütler verilmeksizin değiştirilmeyecek, Üyeye ekstra bir yükümlülük yüklenmeyecek ancak üye, ücretli ya da sair taahhütleri vererek mevcut üyeliğini istediği şekilde değiştirebilecektir. Üye, başka niteliklere/talep ettiği özelliklere haiz Üyeliğe geçmeden, mevcut üyeliği ile ücretli ya da başkaca nitelik/taahhütlere havi hizmetlerden yararlandırılmasını talep edemeyecektir.

3.7. ÜYE, dilediği zamanda talebini SİPARİŞ.MARKET’ e www.siparis.market internet sitesinde mevcut üyelik sayfası ile ücretsiz şekilde bildirimde bulunarak bu verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; iş bu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine SİPARİŞ.MARKET tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim(MMS, Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere ,ilişkin olarak SİPARİŞ.MARKET’ un izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, www.siparis.market internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SİPARİŞ.MARKET’ un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, www.siparis.market internet sitesine üye olurken kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SİPARİŞ.MARKET’ a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SİPARİŞ.MARKET’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.9. Üye, www.siparis.market internet sitesinde mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.10. Üye, www.siparis.market internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.11. www.siparis.market internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SİPARİŞ.MARKET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SİPARİŞ.MARKET’ un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12. SİPARİŞ.MARKET, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.siparis.market internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SİPARİŞ.MARKET’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SİPARİŞ.MARKET’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SİPARİŞ.MARKET’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.15. SİPARİŞ.MARKET’ in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SİPARİŞ.MARKET’ in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.16. SİPARİŞ.MARKET, www.siparis.market internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette SİPARİŞ.MARKET tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. SİPARİŞ.MARKET hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. SİPARİŞ.MARKET web Sitesi’nin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.17. Bu www.siparis.market internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun SİPARİŞ.MARKET, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.18. www.siparis.market internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran SİPARİŞ.MARKET mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.19. www.siparis.market internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.20. SİPARİŞ.MARKET tarafından www.siparis.market internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.21. SİPARİŞ.MARKET kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SİPARİŞ.MARKET, üyenin portal hizmetlerini alırken www.siparis.market internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.22. SİPARİŞ.MARKET, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya SİPARİŞ.MARKET ya da SİPARİŞ.MARKET sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SİPARİŞ.MARKET ve SİPARİŞ.MARKET web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.23. SİPARİŞ.MARKET web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SİPARİŞ.MARKET web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.24. SİPARİŞ.MARKET, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SİPARİŞ.MARKET web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

3.25. SİPARİŞ.MARKET, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.26. Taraflar, SİPARİŞ.MARKET’ e ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193′ e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Süresi ve Feshi:

İş bu sözleşme Üye tarafından kabul edildiğini beyan ile yürürlüğe girer. SİPARİŞ.MARKET sözleşmeyi üye’ ye arz ederek kabul edilmiş sayılmakla birlikte Üye tarafından onaylanmamış sözleşmeler SİPARİŞ.MARKET’ e karşı kullanılamayacaktır.

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SİPARİŞ.MARKET tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SİPARİŞ.MARKET, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. Anlaşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük:

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında verdiği onay ile akdedilmiş ve taraflar için yürürlüğe girmiştir. Üye tarafından elektronik ortamda onay verilmiş olması yeterli olup, ayrıca üyenin ıslak imzasına lüzum bulunmamaktadır.

ÜYE                                                     SİPARİŞ.MARKET LTD. ŞTİ.

Onay

– 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA-

– AYDINLATMA METNİ –

1. Tanımlar         :

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, …………. VD: …………………. vergi Numarası ile kayıtlı, …………………….. Mersis No’ lu SİPARİŞ.MARKET olup, iş bu AYDINLATMA FORMU, SİPARİŞ.MARKET nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir. 

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen SİPARİŞ.MARKET veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup, KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin SİPARİŞ.MARKET adına yürütülmesi hususunda belirlenecek VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ayrıca https://www.siparis.market/gizlilik-politikasi/ internet adresinde gösterilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

SİPARİŞ.MARKET tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu SİPARİŞ.MARKET tarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam, Tanıtımı kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılmak yanında, SİPARİŞ.MARKET faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ nun incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK ONAY verilmesi halinde;

 • kampanya bildirimleri,
 • yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı,
 • promosyonu, kişiye özel kampanya,
 • reklam,
 • hedefleme,
 • analiz,
 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • SİPARİŞ.MARKET tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar,

için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil SİPARİŞ.MARKET iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. SİPARİŞ.MARKET, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, SİPARİŞ.MARKET tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere şubelerde Veri sahibi tarafından bilgi verilmesi, web sitesi üyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, SİPARİŞ.MARKET’ a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirisiniz. Usulüne uygun başvuru ve taleplerinizi SİPARİŞ.MARKET tarafından 30(otuz) gün içerisinde

Bilgi ve başvuru taleplerinizi İletişim Formu‘na tıklayarak mailto:bilgi@siparis.market adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda SİPARİŞ.MARKET tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIMIZ incelemek için linki takip edebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında SİPARİŞ.MARKET kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.

SİPARİŞ.MARKET/ sipariş.market A.Ş. MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

– KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE TİCARİ İLETİŞİM KURMA AÇIK ONAY/MUVAFAKAT FORMU –

Ad-Soyad                                    : ………………………………………………………………………………

Cep Telefon Numarası      : ………………………………………………………………………………

E-mail                                           : ………………………………………………………………………………

Adres                                             : ………………………………………………………………………………

İndirimler, kampanyalar, ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama/ Ticari faaliyetler ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi kapsamında, incelenen AYDINLATMA FORMU’ na istinaden izin verilen iletişim kanalları ve Onaylar aşağıda işaretlendiği şekildedir.

SİPARİŞ.MARKET’ in, TARAFIMA SMS (Kısa Mesaj) göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

 SİPARİŞ.MARKET’ in, TARAFIMA e-mail göndermesine onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

 SİPARİŞ.MARKET’ in, TARAFIMA Telefon ve Sesli Mesaj yolu ile ulaşılmasına onay veriyorum/muvafakat ediyorum.

KİŞİSEL VERİMİN İŞLENMESİNE AÇIK ONAY verilmesi kapsamında; SİPARİŞ.MARKET tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan, herhangi bir şekilde tarafımdan paylaşılan, internet sitesine yerleştirilen çerezler(cookies) vasıtası ile elde edilen, iş bu izin onay formu ile tarafımdan verilmiş, satın aldığım ürünler, ürün sınıfları, alışveriş tercihlerim dahil, beyan etmiş olduğum kişisel bilgilerimin ve Kişisel verilerimin SİPARİŞ.MARKET tarafından; kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması, ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz, web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında ticari ilişki ve akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal hakların kullanılması, SİPARİŞ.MARKET tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin ve Ticari amaçların yasal mevzuat dairesinde ifası, bu bilgilerin depolanması amacı ile yurtiçinde ve yurt dışında kendi yada hizmet aldığı ifa yardımcılarına transfer edilmesine ve mevzuata uygun şekilde korunan sunucularda saklanmasına, AYDINLATMA FORMUNDA belirtildiği/tanımlandığı şekilde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında Kişisel Verilerimin İŞLENMESİNE, açık onay veriyorum/muvafakat ediyorum. Aydınlatma metnini okudum ve bir nüshasını aldım, dilediğim zamanda bu veriler ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında(Aydınlatma formunda da belirtilen) talepte bulunabileceğimi,  haklarımı biliyorum.

Müşteri; İş bu izin/muvafakatname kapsamında SİPARİŞ.MARKET’ a verdiği izin/onay/muvafakatleri, kısmen ya da tamamı ile iptal etmek yada Kişisel verileri hususunda bilgi almak istemesi halinde;  bilgi@siparis.market adresine e-posta gönderebilir                                                 

İş bu formun bir Nüshası ve AYDINLATMA Formu Tarafıma Verilmiştir.

Ek- KVKK Aydınlatma Formu

 Adı- Soyadı/ İMZA/Onay                                        

  ..…/……./201…..